Publicaties

boek.png

Boeken


Bezielde Jaren, Zingevingsactiviteiten met ouderen, hun familie, vrienden en vrijwilligers | Twaalf levensthema’s

Janke Jeltsje van Dijk
Trijntje Scheeres-Feitsma
Marcelle Mulder

Perspectief Uitgevers, Utrecht 2016


Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim zestig ideeën om samen te genieten.

Anniek Kramer
Marcelle Mulder

Spectrum 2016  


Met ouderen in gesprek over levensvragen, tien lesbrieven over zingeving en levensvragen voor zorgmedewerkers

Trijntje Scheeres-Feitsma
Marcelle Mulder

Groningen/Burum, 2010