Projecten

Onderstaande projecten zijn in meerdere woonzorgcentra uitgevoerd, altijd in nauwe samenwerking met verzorgenden en leidinggevenden. Er wordt ook altijd zowel vanuit het perspectief van cliënten als vanuit dat van de verzorgenden gewerkt. Wilt u meer weten of rondom andere zingevings- of morele onderwerpen een project opzetten, neem vrijblijvend contact op.

 

Verzorgenden in gesprek met ouderen

Voor wie: teamleidsters

Aandacht, eenzaamheid, behoefte aan seksualiteit, zinverlies, naderende dood: levensthema’s waar ouderen mee te maken krijgen. Veel verzorgenden vinden het moeilijk hierover met cliënten aan de praat te raken. Dit project geeft teamleidsters handvatten hun verzorgenden hierbij te ondersteunen met behulp van het boek ‘Met ouderen in gesprek over levensvragen’.


Gespreksgroepen opzetten over levensthema’s

voor wie: medewerkers van woonzorgcentra 

Nieuwe cliënten voelen zich vaak onwennig in het woonzorgcentrum en durven niet altijd goed te mengen met de andere bewoners. Gespreksgroepen  over ‘lichte’ levensthema’s helpen hen om persoonlijk contact met andere cliënten en medewerkers te maken. Dit project helpt uw eigen medewerkers om deze gespreksgroepen op te zetten en te begeleiden.


Gespreksgroepen opzetten over herdenkingsbijeenkomsten

voor wie: medewerkers van woonzorgcentra 

In veel woonzorgcentra worden jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten gehouden voor familieleden en medebewoners van overleden cliënten. Dit zijn vaak mooie, sfeervolle avonden met kleine rituelen, muziek en gedichten, die zeer gewaardeerd worden door de bezoekers. Dit project ondersteunt uw medewerkers bij het opzetten van zo’n herdenkingsbijeenkomst.


Moreel Beraad

voor wie: Verzorgenden

Moreel Beraad is een methode om met verzorgden te reflecteren op veel voorkomende dilemma’s in de dagelijkse zorg. Een bewoner wil bijvoorbeeld een cadeautje geven, maar dat mag een verzorgende niet aannemen volgens de gedragscode. Vaak wordt een dergelijk dilemma praktisch opgelost. Bij Moreel Beraad leren de verzorgenden te onderzoeken wat er op het spel staat voor de verschillende betrokkenen. Op grond van welke waarden en betekenissen maken zij hun keuzes en hoe kunnen ze die verantwoorden naar de cliënt en naar